Het Telecomagentschap OPTA heeft besloten de voorgenomen beleidsregels omtrent de zogenaamde zorgplicht van internetproviders niet door te zetten. Dat maakte de toezichthouder bekend in een brief (pdf) aan betrokken partijen die woensdag werd gepubliceerd.

In april van dit jaar pleitte de OPTA nog voor een pakket veiligheidsregels waaraan alle isp's zich zouden moeten gaan houden. Dat behelsde onder meer de verplichting voor providers om virus- en spamfilters aan te bieden. Daarnaast zouden er regels moeten komen voor het routeren van verkeer, bijvoorbeeld door het blokkeren van poortnummers die veelvuldig worden misbruikt.

Na consultatie van de betrokken partijen ziet de organisatie echter voorlopig af van deze 'technische' beleidsregels. Veel van deze maatregelen zijn namelijk al door de providers zelf genomen, zo concludeert de OPTA.

De voorlichting van consumenten blijft wel speerpunt. Op de naleving van deze voorlichtingsverplichting zal de OPTA dan ook onverminderd toezicht blijven uitoefenen. 'Het college is ervan overtuigd dat dit nu het meeste effect oplevert in het belang van de bescherming van de consument.'

Zelfregulering

OPTA juicht daarnaast het initiatief toe om binnen de branche tot een onderlinge standaardisatie van veiligheidsmaatregelen voor isp's. Dit kan uitmonden in een keurmerk voor providers. Daarnaast wil OPTA, in samenwerking met Govcert en in overleg met marktpartijen, een modelwebsite opstellen die de meest essentiële informatie betreffende de voorlichting van de eindgebruiker bevat.

Provider XS4All is logischerwijs blij met het besluit van de OPTA. Het was vooral XS4All dat publiekelijk protesteerde tegen de voorgenomen zorgplicht. Technisch directeur Simon Hania deed de plannen destijds af als 'regelzucht' en 'werkgelegenheid zoeken van de OPTA'.

"Maar waarom ik vooral tegen deze regelzucht ben, is omdat de maatregelen zodanig standaard zijn, dat ze allang door elke welopererende isp in Nederland genomen zijn", aldus Hania afgelopen voorjaar. Ruim een half jaar later is nu ook de OPTA daarvan overtuigd.

'Dwang is wél nodig'

De Consumentenbond laat in een reactie weten 'not amused' te zijn met het besluit van de OPTA. 'De toezichthouder laat internetters dus in de kou staan', zo stelt de bond in een persbericht. Woordvoerder Ewald van Kouwen tegen Webwereld: "De OPTA negeert gewoon de wet en haar handhavingstaken! Ze helpen hiermee feitelijk de wet om zeep."

De geplande zelfregulering is dan ook niet aan de Consumentenbond besteed. "Dan komen de nodige investeringen in veiligheid er niet uit concurrentieoverwegingen." Ook over de plannen voor een keurmerk voor isp's is de bond resoluut negatief: "Dat wordt helemaal niks, dat gaat een keurmerk van schijnveiligheid worden", aldus Van Kouwen.

De Consumentenbond vraagt de Tweede Kamer in actie te komen en OPTA te dwingen de wet te handhaven. "En we roepen ook staatssecretaris Heemskerk van EZ op om de OPTA aan z'n staart te trekken."