"Verdachte heeft zich - kort en zakelijk weergegeven - schuldig gemaakt aan computervredebreuk, het opzettelijk vervalsen van OV-chipkaarten en het voorhanden hebben van computerapparatuur en software om de OV-chipkaarten te vervalsen", aldus de rechter. Leidenaar Erik van IJ. voerde zelf aan dat hij de ov-chipkaarten alleen had gekraakt en gekloond om de tekortkomingen van het systeem aan te tonen. Dat maakt de rechter niet uit: "Verdachte heeft bewust dergelijke strafbare feiten begaan", luidt het oordeel.

IJ. heeft de chipkaarten gehackt met speciaal daarvoor aangeschafte computerapparatuur. Naast dat dit een "ernstig strafbaar feit" is wijst de rechter ook op het schenden van het consumentenvertrouwen. "Het is van groot economisch en maatschappelijk belang dat consumenten vertrouwen moeten kunnen hebben in waardekaarten zoals de OV-chipkaart."

Ontwrichting van het openbaar vervoer

"Door de computervredebreuk en vervolgens het vervalsen van OV-chipkaarten is een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen van de consument in de OV-chipkaart. Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van ontwrichting van het openbaar vervoer. Dit kan tevens leiden tot grote schade voor de eigenaar van de OV-chipkaart, Aan verdachte dient dan ook een straf te worden opgelegd", aldus de rechter.

Die straf komt neer op een werkstraf van 60 uur of een vervangende celstraf van 30 dagen. De Officier van Justitie had 100 uur of een celstraf van 50 dagen geëist. Een schadevergoeding van 2411,17 euro die werd geëist door het bedrijf waar IJ. de hacks uitvoerde wees de rechter van de hand.