Microsoft heeft voor het eerst een Law Enforcement Request Report vrijgegeven over het aantal verzoeken in 2012 van opsporingsdiensten om klantinformatie over te dragen. Dat gaat om werkelijke content die door klanten via een van de diensten van Microsoft is gedeeld en om informatie over accounts. De diensten waarom het gaat zijn Hotmail, Outlook.com, SkyDrive, Xbox Live en Office 365. Daarnaast heeft Microsoft informatie over Skype apart gedeeld.

Meer dan 850 verzoeken uit Nederland

Vanuit Nederland kwamen er 859 verzoeken om informatie van klanten, maar in geen enkel geval werd content vrijgegeven. In 671 gevallen werd andere data vrijgegeven gerelateerd aan de persoon, zoals accountgegevens en transactieinformatie. In 187 gevallen werd geen informatie gegeven van Nederlanders, waarvan in 1 geval omdat het verzoek niet voldeed aan de juridische eisen. Twee verzoeken kwamen binnen bij Skype, die zijn beide ingewilligd.

Microsoft zegt dat over het geheel gezien maar 2,1 procent (1558 verzoeken) heeft geleid tot het vrijgeven van klantcontent, inclusief van Skype. Van die 1558 verzoeken waar Microsoft dus op is ingegaan, kwam meer dan 99 procent op gezag van vorderingen door Amerikaanse rechtbanken. Slechts 14 verzoeken die zijn ingewilligd kwamen van buiten de VS, namelijk van opsporingsdiensten in Brazilië, Ierland, Canada en Nieuw Zeeland.

Non-content vrij makkelijk gegeven

Er waren veel ingewilligde verzoeken tot het vrijgeven van non-content, 56.388 maal om precies te zijn. Dat is zonder Skype. Twee derde van die verzoeken kwam uit slechts vijf landen, namelijk de VS, Groot-Brittannië, Turkije, Duitsland en Frankrijk. Voor Skype kwam 81 procent van de verzoeken uit vijf landen, namelijk de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Taiwan. Zonder Skype resulteerde 18 procent van alle verzoeken in het niet delen van informatie omdat Microsoft het verzoek weigerde of omdat er geen klanteninformatie werd gevonden.

Skype ontving 4713 verzoeken van opsporingsdiensten. Het ging om non-content data als SkypeID, naam, e-mailaccount, factuurinformatie en details van belinformatie als iemand zijn Skype heeft gelinkt aan een telefoonnummer.

Vrijwel alle verzoeken tot informatie behelsden burgers. Over bedrijfsdata kreeg Microsoft slechts elf verzoeken, waarvan er zeven naar de bedrijven zelf is doorgeleid en in de vier overige gevallen samengewerkt werd met de opsporingsdienst met medeweten of namens de betreffende zakelijke klant.