Het samenwerkingsverband tussen het KLPD en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken is erop gericht ict-gerelateerde misdaden vroegtijdig te signaleren. "Onze samenleving is afhankelijk geworden van ict", zegt Nienke van den Berg van het National High Tech Crime Center ( NHTCC). "Je moet er niet aan denken als criminelen of terroristen inbreken in je bedrijfsnetwerk of misbruik maken van overheidsinformatie." Bij de signalering en bestrijding van ict-criminaliteit wordt specifiek gekeken naar de gevolgen die computercriminaliteit kan hebben voor de Nederlandse samenleving en vitale infrastructuren. Volgens het NHTCC vraagt deze taak om een proactieve werkwijze. Hiervoor moet ervaring, kennis en expertise van de diverse betrokken instanties worden gebundeld. Op zowel internationaal als nationaal niveau zal daarom worden samengewerkt door overheid en bedrijfsleven.