Ook het in het bedrijfsleven heeft minder dan de helft een plan klaarliggen in geval van nood. Volgens het financiële adviesbureau dreigt cybercrime een onbeheersbaar probleem te worden omdat het fenomeen zich professionaliseert en internationaal vaker voorkomt. Daarom is het volgens het bedrijf noodzakelijk om een noodplan klaar te hebben liggen.

'Juist daar waar beveiliging tegen computercriminaliteit het hardst nodig is, faalt het beleid,' zegt Monique Otten, voor Ernst & Young dagelijks betrokken bij cybercriminaliteit in de praktijk. 'Iedere dag zie ik bij bedrijven dat de risico's hand over hand toenemen. De tijd om hier onverschillig over te kunnen zijn is echt voorbij. We staan anders aan de vooravond van grote digitale narigheid en iedereen moet wakker geschud worden. Dit is noodzaak willen we tijdig en adequaat kunnen reageren op digitale aanvallen die grote gevolgen hebben voor de samenleving", luidt Ernst & Young de noodklok.

Weinig vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt verder dat er weinig vertrouwen is in de beveiliging tegen aanvallen van buitenaf. Bij de overheid heeft 62 procent van de ondervraagden onvoldoende vertrouwen, bij het bedrijfsleven is dit minder dan de helft. Als er dan problemen zijn worden deze vaak niet gemeld bij de politie. Meer dan tachtig procent heeft geen vertrouwen in de expertise van de wetsdienaren.

De gevallen van cybercrime worden liever binnenshuis opgelost. Veel gevallen worden niet belangrijk genoeg geacht om aan te kaarten bij justitie. Ook bij de meer serieuze voorvallen blijft het onderzoek binnen het bedrijf. Twee op de tien bedrijven ondernemen helemaal geen actie. Bij bedrijven die minder dan twintig man personeel hebben is dat zelfs vier op de tien.

Het onderzoek wordt gehouden onder 600 leidinggevenden van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven.