Onlangs concludeerde CBP ondubbelzinnig dat het door Binnenlandse Zaken (BZK) voorgeschreven gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) als authenticatie bij de Rijkspas in strijd is met de wet. Volgens staatssecretaris Bijleveld van BZK kan dat prima, maar het CBP concludeert eenduidig: "Het standpunt van de staatssecretaris van BZK komt niet overeen met de uitleg van de wetgever."

"Het verstrekken van toegangspassen is een privaatrechtelijke taak waarvoor het gebruik van het BSN niet is toegestaan. Een overheidsorgaan verschilt hierin niet van andere werkgevers die toegangspassen verstrekken aan hun medewerkers", aldus de toezichthouder.

Oneens

Bijleveld negeert echter de strenge waarschuwing van het CBP en wil gewoon doorgaan met het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) als authenticatie voor de Rijkpas. Bijleveld is het 'oneens met de kritiek' van het CBP, volgens haar gaat het om een 'verschil van mening'. "Het beveiligen van departementen en overheidsinformatie is onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van de overheidstaken," vind de bewindsvrouw.

Het CBP wil niet publiekelijk reageren op de uitlatingen van Bijleveld. Wel is duidelijk dat de staatssecretaris de conclusie van de toezichthouder niet zomaar naast zich neer kan leggen. Het CBP wijst er dan ook dat het mogelijk handhavend zal optreden.