De protestbrief is opgesteld door actiegroep Pivacy First. Die is van plan een rechtszaak tegen de staat aan te spannen vanwege het opslaan van vingerafdrukken. Op de site van de organisatie wordt een standaardbrief aangeboden die burgers ter ondertekening voor kunnen leggen aan gemeenten bij het opvragen van een nieuw paspoort. Het is de bedoeling op die manier officieel te protesteren tegen de opname van de afdrukken van vier vingers in een centrale database.

Recht op petitie

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zei donderdag in de Tweede Kamer dat de overheid een dergelijke brief altijd in ontvangst moet nemen, bericht het ANP. Vorige week is aan het licht gekomen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gemeenten het advies geeft de brief te negeren en zeker niet te ondertekenen. Burgers die bezwaar willen maken tegen opname van hun vingerafdrukken moeten de geijkte paden bewandelen en een officieel bezwaarschrift indienen, redeneert BZK.

Waarom BZK dit suggereert is onduidelijk omdat het niet mogelijk is bezwaar aan te tekenen tegen het afgeven van vingerafdrukken. Sterker nog, als iemand weigert vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een paspoort wordt de procedure stopgezet meldt Rijksoverheid.nl.

Geen bezwaar mogelijk

"U kunt geen bezwaar maken tegen het opnemen van uw vingerafdrukken. Er is namelijk sprake van een wettelijk voorschrift waarvan niet kan worden afgeweken. Wanneer u weigert uw vingerafdrukken af te geven, wordt uw aanvraag voor een nieuw reisdocument niet in behandeling genomen", staat te lezen op op de site. Bezwaar maken tegen het niet in behandeling nemen van een paspoortaanvraag is wel mogelijk.

In de standaardbrief van Privacy First is ook de eis opgenomen dat de vingerafdrukken veilig worden opgeslagen. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken vindt dat van een ambtenaar niet kan worden verwacht dat die een dergelijk document tekent. Brenninkmeijer wijst er echter op dat er zoiets bestaat als het recht tot petitie. Hij vindt daarom dat gemeenten de brief wel degelijk moeten aannemen.

Update 10.59 uur: Bezwaar maken niet mogelijk.