De proef vindt plaats bij het webloket Regelhulp.nl, bedoeld voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. "Een burger kan op een betrouwbare manier bijvoorbeeld een buurvrouw of kennis machtigen om namens hem of haar een zorgaanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te doen", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De proef is gestart op initiatief van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en valt onder het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP). De proef is 10 december van start gegaan.

Digitale handtekening

Via Regelhulp kunnen gehandicapten en ouderen voorzieningen of een intakegesprek aanvragen bij het CIZ, UWV of de gemeente. Dit kan de aanvrager zelf doen maar vanaf nu ook door bijvoorbeeld een gemachtigde mantelzorger. "Een hulpverlener kan met DigiD Machtigen een digitale aanvraag via Regelhulp doen namens de hulpbehoevende, en deze nu ook zelf digitaal ondertekenen."

Een zogenaamde hulpbehoevende kan op de site machtigen.digid.nl inloggen en de adresgegevens van de te machtigen persoon invullen. Die krijgt vervolgens een code, legt een woordvoerster van Binnenlandse Zaken uit. De gemachtigde logt vervolgens met zijn eigen DigiD en code in op de site. "Als er transacties worden gedaan werkt de gemachtigde ook met zijn eigen DigiD en de code die hij heeft ontvangen." De machtiging is geldig tijdens de hele proefperiode en eindigt als de proef stopt.