Dit blijkt uit een onderzoek van het General Accounting Office, de onderzoekspoot van het Amerikaanse Congres. Het bureau onderzocht 65 overheidssites op privacy-aspecten. Hiervoor werden de richtlijnen gehanteerd die door de Federal Trade Commission zijn opgesteld. Deze toezichthouder op de markt hanteert een aantal basisprincipes waaraan commerciële sites zouden moeten voldoen. Een aantal Republikeinse politici vindt de eisen veel te zwaar en heeft het General Accounting Office verzocht de overheidssites tegen het licht te houden. Hiermee wilden ze aantonen dat de eisen niet realistisch zijn. Het blijkt dat slechts drie procent de norm kan doorstaan. Verrassend genoeg faalt de website van de Federal Trade Commission ook. Blijkbaar zijn de eigen regels inderdaad te streng. De vier punten waarop wordt gelet zijn Notice (internetters moet in heldere bewoordingen worden duidelijk gemaakt wat voor informatie wordt verzameld), Choice (de internetter moet een keus hebben hoe de informatie wordt behandeld), Access (iedereen moet toegang hebben tot de eigen verzamelde gegevens) en Security (de info moet goed zijn beveiligd). De meeste sites voldoen aan het Notice-criterium. Met de andere eisen is het beduidend droeviger gesteld. Bijna de helft houdt zich aan Choice, 23 procent is veilig en slechts 17 procent van de onderzochte sites geeft internetters toegang tot de persoonlijke gegevens. Schokkende resultaten, vinden de onderzoekers. De Republikeinen vinden dat de FTC de regels moet aanpassen voordat er over wordt gestemd. Woordvoerders van het Witte Huis hechten weinig waarde aan het rapport. Het voornaamste bezwaar is dat de FTC-richtlijnen specifiek zijn bedoeld voor commerciële sites en niet voor overheidssites.