Privacy wordt in de internetwereld als een belangrijk goed beschouwd. Het World Wide Web Consortium (W3C) ontwikkelde daarom de P3P-specificatie: Platform for Privacy Preferences. Bedrijven die P3P implementeren in hun website veranderen hun standaard 'privacy policy' in een vraag-en-antwoord formulier in XML-formaat. Een browser die overweg kan met de P3P-standaard leest dit speciale formulier en vergelijkt dat de voorkeursinstellingen van de gebruiker van die browser. Een gebruiker kan bijvoorbeeld op deze manier automatisch gewaarschuwd worden als registratie bij een website inhoudt dat hij zijn persoonlijke gegevens niet kan inzien. Voor een succes van P3P is het belangrijk dat een groot aantal browsers de specificatie ondersteunt en dat het opgepikt wordt door de consument. Internet Explorer 6, de nieuwste browser van Microsoft die P3P ondersteunt, is een belangrijke schakel voor een mogelijk succes. Bedrijven stappen op dit moment nog niet massaal over op P3P. Sommige kenners twijfelen dan ook of P3P wel een succes wordt. "Bedrijven staan niet te springen om hun in -meestal- Engels geschreven privacy policy om te zetten in een voor de gewone internetter onbegrijpelijke computerversie", zegt Jason Catlett, directeur van Junkbusters, een Amerikaanse privacygroepering die de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgt. "Het is moeilijk om aan te geven hoeveel websites nu P3P gebruiken, maar het zijn er volgens mij niet veel", zegt hij. Sommige bedrijven, zoals e-Bay, hebben aangegeven dat ze wachten met de implementatie voordat de specificatie volledig uitgewerkt is. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Eén groot internationaal bedrijf heeft P3P al wel ten dele toegepast: het Amerikaanse Procter & Gamble (P&G). Deze firma heeft een wereldwijde privacy policy opgesteld die gebaseerd is op de strenge regels zoals die in Europa gelden. In zijn belangrijkste websites heeft P&G P3P al geïmplementeerd. Het bedrijf bekijkt eerst de reacties van bezoekers voordat het er toe over gaat de standaard toe te voegen aan vijfhonderd andere gerelateerde websites. Het heeft het bedrijf ongeveer tienduizend dollar gekost om de omzetting naar P3P te maken.