Natuurlijk heeft Panda belang bij een gunstige uitslag, maar met dit in het achterhoofd toch willen we je enkele 'feitjes' niet onthouden. Van de met CA beveiligde computers bleek 4,55 procent geïnfecteerd en voor TrendMicro bedroeg het percentage 4,3. Symantec scoorde beter met 2,8 procent. De beste scores werden genoteerd door McAfee met 2, 28 procent en Panda met 0,73 procent.

“De gewijzigde doelstellingen (geld verdienen ipv roem vergaren) van e-criminelen zorgen voor een enorme toename van het aantal malwaresamples. Traditionele beveiligingsmaatregelen zijn dus onvoldoende, ze moeten aangevuld worden met periodieke malware audits, zoals Malware Radar. Die audit detecteert ook de bedreigingen die langs de beveiliging geraken”, vertelt Ruud Groeneboer, managing director van Panda Security Benelux.

Uit de studie bleek evenees dat slechts 37,45 procent van de gebruikers een up-to-date beveiliging heeft geïnstalleerd. De rest is volledig onbeschermd of heeft een beveiliging zonder recente updates. Verder kwam naar voor dat 22,97 procent van de pc’s met geüpdatete beveiliging toch geïnfecteerd is met malware.

Adware neemt de eerste plaats in wat betreft malware. Voor bedrijven gaat het om 63,04 procent van de gedetecteerde infecties. Voor thuisgebruikers gaat het om 54,50 procent. Trojanen nemen de tweede plaats in met 12,57 procent bij bedrijven en 15,46 procent bij thuisgebruikers. De toename van banker Trojans is vooral merkbaar bij bedrijfscomputers. De derde plaats wordt ingenomen door rootkits.

PandaLabs voerde destudie uit in het tweede kwartaal van dit jaar. In totaal werden meer dan 1200 bedrijven onderzocht. Verder ging de studie na welke beveiliging op de bewuste computers actief was. Bron: Techworld