Het onderzoek kan niet eerder dan na mei beginnen, omdat de Tweede Kamer op dit moment niet genoeg financiële en organisatorische capaciteit heeft, schrijft De Volkskrant. Dat komt omdat er op dit moment al twee onderzoeken worden gedaan, naar het Nederlandse klimaat- en energiebeleid en naar de woningmarkt. Die worden naar verwachting in de komende maanden afgerond.

Het voorstel tot een parlementair onderzoek is ingediend door Sharon Gesthuizen (SP) en Ger Koopmans (CDA). De Volkskrant meldt dat de overige fracties in de Tweede Kamer achter het voorstel staan. Gesthuizen pleit al langer voor een parlementair onderzoek, mede naar aanleiding van het debacle met DigiNotar, toen hackers in staat bleken veiligheidscertificaten te vervalsen waardoor belangrijke (overheids)websites konden worden afgetapt door kwaadwillenden.

Niet onder controle

Veel overheidsprojecten in de automatisering blijken te falen of kosten veel meer dan oorspronkelijk was begroot. Ondanks eerdere maatregelen blijkt de overheid de ict-projecten niet onder controle te krijgen. Het Rijk heeft inmiddels het toezicht op de grootste projecten verscherpt en een openbaar digitaal dashboard opgezet waar de overschrijding van de kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Maar niet alleen de Rijksoverheid worstelt met ict-systemen. De automatisering bij de gemeente Amsterdam is al jaren een puinhoop, waar nog lang geen oplossing in zicht lijkt. Dit weekeinde werd bekend dat de waterschappen het opzetten van een gemeenschappelijk systeem voor de inning van de waterschapsbelasting gefrustreerd hebben opgegeven. Na vier jaar ellende wordt nu getracht het contract met dienstverlener Logica te ontbinden.