De problemen doen zich voor in een aantal softwarepakketten van Microsoft voor de Mac. Het gaat daarbij onder meer om Internet Explorer 5.1, Outlook Express 5.0, Entourage X en 2001 en Office X en 2001. Microsoft heeft de problemen aangemerkt als 'kritiek'. De cumulatieve patch lost twee serieuze problemen in de software op. In het eerste geval bestaat de kans op een buffer overrun. Een aanvaller kan hier misbruik van maken en zich toegang verschaffen tot een openstaand systeem. Bij het tweede probleem is de mogelijkheid aanwezig dat lokaal opgeslagen AppleScripts geactiveerd kunnen worden door een webpagina. De AppleScripts moeten al op het systeem aanwezig zijn om er misbruik van te kunnen maken. Ze kunnen niet door de aanvaller op het systeem gezet worden. Microsoft heeft de patch beschikbaar gesteld via zijn Technet-pagina.