Het Amerikaanse bedrijf VirnetX heeft patenten op beveiligde communicatie via onvertrouwde netwerken, zoals internet. De in 2004 opgerichte onderneming zegt met producten op basis van die VPN-technologie (virtual private network) te komen, maar biedt ook licenties op zijn patenten te koop aan. Afgelopen week heeft de patenttrol een overwinning geboekt op Microsoft; die is schuldig bevonden aan schending van VirnetX' patenten.

Voortbouwen

Meteen daarna heeft dat bedrijf een nieuwe aanklacht ingediend. Wederom tegen Microsoft, maar nu specifiek gericht tegen diens besturingssystemen Windows 7 en Windows Server 2008 R2 (release 2). De eerdere zaak ging om Windows XP en Vista, maar ook om de Microsoft-applicaties Live Communications Server en Office Communications Server.

Windows 7 en Server 2008 waren nog niet op de markt toen VirnetX de eerste aanklacht indiende. De twee nieuwe besturingssystemen van Microsoft hebben ook eigen technologie ingebouwd die dient als VPN-alternatief. Voor dat zogeheten Direct Access is op de client-pc Windows 7 Enterprise of Ultimate nodig en op de server de tegenhanger Windows Server 2008 R2.

'Aanklaagvehikel'

De vorige week door VirnetX gewonnen patentzaak, waarbij een boete van 106 miljoen dollar is toegekend, heeft 2 jaar gelopen. Microsoft gaat in hoger beroep. De marktdominante softwareproducent heeft al openlijk verklaard dat VirnetX niets minder is dan een vehikel om Microsoft aan te klagen. De managers achter die patenttrol hebben namelijk eerder contact met de Windows-maker ontweken, om vervolgens via VirnetX plots met een aanklacht te komen, stelt de jurist van Microsoft.