SP-kamerlid Arda Gerkens stelde vragen naar aanleiding van het bericht dat onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam aantoonden dat rfid-chips met kwaadaardige codes kunnen worden uitgerust. Wanneer zo'n chip in bijvoorbeeld een distributiecentrum wordt uitgelezen, kan de achterliggende database gecompromitteerd worden.

Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties geeft aan dat er in de praktijk voldoende waarborgen zijn om het door de VU-onderzoekers beschreven misbruik tegen te gaan. Volgens hem toont het onderzoek juist het belang van een goede beveiliging aan.

Kamerlid Gerkens stelde ook vragen over de mogelijke aantasting van persoonsgegevens bij gebruik van rfid-chips in reis- en identiteitsdocumenten. Minister Pechtold verklaarde dat de zogenaamde rfid-chip type-A in de reisdocumenten na personalisatie geblokkeerd wordt voor verdere schrijftransacties. Daarnaast moet de digitale handtekening de integriteit en authenticiteit van de persoonsgegevens garanderen.

Op vragen over de veiligheidsrisico's voor de ov-chipkaart antwoordde Pechtold dat de Mifare-chips die bij dit systeem gebruikt worden een hoger beveiligingsniveau hebben dan de chips die de VU-wetenschappers voor hun onderzoek gebruikten. Bovendien, gaf Pechtold aan, zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen op zowel de chipkaart als de apparaten op perrons en in voertuigen. Overigens bevat de ov-chipkaart geen persoonsgegevens zoals naam, adres of sofinummer.

De minister ziet in het VU-onderzoek geen reden om te stoppen met het gebruik van rfid-chips. "De, al dan niet theoretische, mogelijkheid dat een technologie misbruikt kan worden is in mijn ogen geen aanleiding om de technologie niet meer te gebruiken en verder te ontwikkelen", aldus Pechtold. Hij kondigde aan dat het ministerie van Economische Zaken voor de zomer een beleidsnotitie over rfid naar de kamer zal zenden waarin dieper op de veiligheidsrisico's van de techniek wordt ingegaan.