De `handtekening' bestaat in de praktijk uit een persoonlijke smartcard met daarop een elektronische handtekening. Dit heeft PinkRoccade woensdag bekendgemaakt. De it-dienstverlener verwierf in 2002 de opdracht tot het beheren van de elektronische sleutels van de Staat der Nederlanden. Die sleutels vormen de basis voor een infrastructuur voor de overheid waartoe PinkRoccade nu ook als certificatiedienstverlener is toegetreden. Voor deze toetreding gelden zware eisen. Aanbieders moeten voldoen aan een aantal strikte voorwaarden, zoals die zijn geformuleerd in het TTP.NL-schema, de Wet Elektronische Handtekening en het Programma van Eisen van PKI Overheid. Ook dient de aanbieder zich te laten registreren bij OPTA. PinkRoccade is nu naar eigen zeggen de eerste partij in Nederland die rechtsgeldige elektronische handtekeningen mag verzorgen ten behoeve van gebruik door de Nederlandse overheid. In mei van dit jaar werd de Wet elektronische handtekening van kracht. Hiermee kreeg de elektronische handtekening dezelfde status als de papieren krabbel. Zie voor meer informatie over de elektronische handtekening ook de speciale bijlage.