Met een gezamenlijk bericht proberen de piratenpartijen verschillende distributed denial of service (DDoS) aanvallen gericht tegen auteursrechteninstanties te stoppen. "In plaats daarvan moet er gezocht worden naar een legale methode om je frustratie en onrust over de copyrightindustrie en hun perversies van de copyrightwet voor persoonlijk gewin te uiten", schrijven de Amerikaanse en Britse piratenpartijen.

Verschillende groepen en individuen vallen sinds een aantal maanden diverse sites aan van auteursrechtenbeschermers. Ze hebben zich verenigd in Operation Payback om de copyrightindustrie aan te pakken die in de zomer begon met het DDoS'en van torrentsites in India. Even leken de aanvallers hun interesse verloren te hebben. Een aangekondigde grootschalige DDoS-exercitie, een 'internets shitstorm', op vijf november bleef uit. Daarna werd de routine weer langzamerhand opgepakt.

DDoS'en gaat door

De piratenpartijen schrijven in een brief die in bezit is van Torrentfreak de DDoS'ers te begrijpen dat er aandacht gevraagd moet worden voor hun problemen met de huidige contentindustrie. Maar door de industrie aan te vallen werken ze hun doel juist tegen, vinden de partijen. "In plaats van te kunnen pleiten voor een hervorming van de auteursrechtwetgeving op zijn eigen merites, zullen jullie worden beschuldigd van het verdedigen van criminelen en wetteloosheid. Daardoor wordt het makkelijker voor wetgevers en de media de overduidelijke voordelen van rechtvaardig copyright en vrijheid van meningsuiting niet te verkiezen boven hardere wetgeving en het stoppen van 'die piraten en hackers'."

Het leek erop dat de partijen met die oproep afgelopen weekend Operation Payback had overtuigd. Maar uit een open brief (pdf) aan de Britse en Amerikaanse piratenpartij blijkt dat de aanvallen niet zullen ophouden. "Ondanks dat er blijkbaar een paar afspraken zijn gemaakt met de 'leiders' van Operation Payback (...) weigeren we te stoppen met onze acties. Alle individuen die een dergelijke afspraak met jullie hebben gemaakt opereerden voor eigen rekening en moeten gezien worden als afvallige elementen."

Wederzijds begrip

Operation Payback zegt de piratenpartijen wel te begrijpen. "Als politieke entiteiten worden ze geregeerd door de wetten van hun rechtsgebieden. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt zelden gewaardeerd door politieke partijen." Volgens de mensen achter de operatie zijn ze niet illegaal bezig, wat in het ene land illegaal is hoeft namelijk niet illegaal te zijn in andere landen. "We zouden het op prijs stellen als jullie zouden ophouden met ons af te schilderen als criminelen."

Verder merken ze op dat hun actie gericht is tegen de dubbele standaarden van het systeem. Waarom zou de industrie wel DDoS-aanvallen mogen uitvoeren op torrentplatforms en niemand zijn botnet mogen richten op de sites van diezelfde industrie, vragen ze zich hardop af. "Als ze een vuile oorlog beginnen, hebben ze niet het morele recht kritiek te leveren op iedereen die hun eigen wapens gebruikt als vergelding."

Hypocrisie

Verder richt Operation Payback zijn woede tegen initiatieven die volgens hun de vrijheid van burgers inperken, zoals handelsverdrag ACTA. Ook strijden ze tegen acties waarin duizenden vermeende copyrightschenders in één keer worden aangeklaagd en het DDoS'en van sites dat niet in samenspraak zijn met de belangen van de industrie. "Wij erkennen hun 'autoriteit' niet door deze mate van hypocrisie." Verder wil de operatie expliciet gescheiden worden van de piratenpartijen. "We hopen dat jullie je gevecht kunnen voortzetten, net zoals wij doen."

Het laatste doel van Operation Payback was volgens Slyck twee sites van Kiss-muzikant Gene Simmons, die vindt dat auteursrechtenschenders tot op hun laatste cent moeten betalen voor hun acties.