Kauder van de CDU-partij (Christelijke Democratische Unie) kondigde vorige week een 'two-strikes out' wetsvoorstel aan. Daarbij worden internetgebruikers die twee keer copyrights schenden voor drie weken afgesloten van het internet.

Voor veel Duitsers was de aankondiging van het wetsvoorstel een reden om het internetgedrag van Kauder zelf onder de loep te nemen. Daaruit bleek dat de politicus op zijn eigen site tot tweemaal toe copyrights schond.

Strike one…

Een internetter wees Kauder op een tweetal foto's die hij op zijn persoonlijke website gebruikt en vroeg naar het licentiebewijs ervan. Kauder, die naast politicus ook president van de Bond van Duitse Muziekverenigingen is, beschikte hier niet over. Hij heeft de twee foto's van zijn site verwijderd.

Tegenover Der Spiegel, die hem confronteerde met zijn copyrightschending, reageerde de politicus verheugd dat hij “dankbaar was dat ik de kans kreeg om mijn copyrightmodel in de praktijk te laten zien. Ik werd geattendeerd op de copyrightschending en de foto's zijn daardoor van mijn site verwijderd. Het model werkt dus."

Strike two, you're out?

De foto's zijn alleen niet echt verwijderd. Ze staan nog steeds op de server van zijn site (1, 2). Kauder sust de media dat hij inmiddels licenties heeft voor het gebruik van de afbeeldingen. Die heeft hij verkregen van de rechthebbende fotograaf, stelt de CDU-politicus. Alleen lijkt de bewuste fotograaf niet op de hoogte van deze licentie.

Kauder schendt daarmee, volgens de publieke opinie in Duitsland, voor de tweede keer zijn eigen copyrightmodel. Veel Duitsers eisen dan ook dat Kauder van het internet wordt afgesloten, als dienend voorbeeld van zijn eigen wetsvoorstel.