Dat schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. "Verificatie van telefoonnummers en de gebruiker is een belangrijk onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek en dus ook de detectie van spoofing", schrijft Opstelten verder.

Onderzoek naar impact van spoofing

De minister laat een onderzoek doen naar "genoemde aspecten en andere relevante aspecten" die met spoofing te maken hebben naar aanleiding van Kamervragen eind januari. "Rekening houdend met nieuwe technologische ontwikkelingen wil ik met de betrokken instanties inventariseren of de detectie van spoofing voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding van de inventarisatie zal ik bezien of er aanleiding is maatregelen te treffen die eventuele nadelen van spoofing voor strafrechtelijke onderzoeken kunnen ondervangen."

Die inventarisatie, die door het ministerie samen met politie, justitie, telecomproviders en andere betrokkenen wordt gedaan, gaat nog even duren, maar hoe lang vermeldt Opstelten niet.

Manipuleren van afzenderinformatie

Spoofing is het manipuleren van de afzenderinformatie bij e-mailcommunicatie en telefoongesprekken. In dat laatste geval is het met de komst van digitale telefonie alleen maar makkelijk geworden om te doen alsof de beller belt met een ander telefoonnummer dan die in werkelijkheid heeft.

Volgens Opstelten zijn er verschillende diensten die spoofing commercieel aanbieden. Daarvan zou onder meer door criminelen gebruik worden gemaakt, waardoor het aftappen door politie moeilijker wordt.