Naar nu blijkt zijn binnen de Rijksoverheid en politiekorpsen memo's via e-mail verspreid waarin onderzoeksjournalist Brenno de Winter wordt verdacht van de intentie in te breken op overheidssystemen en het op valse wijze proberen binnen te komen in overheidsgebouwen. In de memo's wordt De Winter genoemd met adresgegevens en geboortedatum, meldt GeenStijl.

De Winter, onder meer actief voor Webwereld, Nu.nl, GeenStijl en TPO.nl, heeft inmiddels een schrijven gehad van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin de gehele affaire wordt betreurd. Intern is een brief gestuurd binnen de Rijksoverheidsdiensten en de politie waarin alle betreffende memo's en de inhoud daarvan worden 'teruggetrokken'.

Brenno gesnapt tijdens lunch

Volgens GeenStijl kwam de hele affaire aan het licht toen De Winter werd opgemerkt terwijl hij volstrekt legaal een lunchmeeting had op het ministerie van Financien. Op het moment dat ontdekt werd dat het om De Winter ging, werd hij onder bewaking geplaatst.

De Winter vroeg in een later stadium om opheldering, waarna de interne berichtgeving binnen de Rijksoverheid en de politie aan het licht kwam. Nu zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de verspreide informatie "op onderdelen feitelijk onjuist was" en "te onderdoordacht en zonder inhoudelijke check" intern is verspreid. Volgens het ministerie had het moeten blijven bij "een algemene waarschuwing".

"Ongefundeerd in verkeerd daglicht"

Volgens de politie hebben de beschuldigingen De Winter "ongefundeerd in een verkeerd daglicht" geplaatst en zijn "op onrechtmatige wijze en onvoldoende professioneel bepaalde gegevens over de heer De Winter gedeeld". Ten onrechte is bijvoorbeeld "de indruk gewekt dat de heer De Winter van plan zijn om onze ICT-systemen binnen te dringen", schrijft de Directeur Facility Management binnen de politie verder.

Onduidelijk is of Brenno de Winter verdere stappen onderneemt. Hij beschrijft de hele gang van zaken al wel in een blog op TPO.nl.