Nederlandse opsporingsdiensten hebben in de laatste zes maanden van het afgelopen jaar 47 maal om klantinformatie gevraagd bij LeaseWeb, en 8 maal werd dat verzoek totaal geweigerd. Twintig keer werden alleen de NAW-gegevens doorgegeven.

Ook bij het grote aantal informatieverzoeken van Duitse overheden valt het aantal geweigerde verzoeken op. De Duitsers wilden bij de Duitse vestiging van LeaseWeb 293 maal info hebben, waarvan er 102 totaal werden geweigerd door de hostingprovider.

Politie gaat zijn bevoegdheden te buiten

"Het grote aantal geweigerde verzoeken komt doordat politieagenten alleen het recht hebben om naam, adres en woonplaats op te vragen. Voor betaalinformatie of andere soorten data moeten ze toch echt een getekend bevel hebben van een openbare aanklager of de rechtbank."

"In die gevallen dat daarvan geen sprake was, hebben we de verzoeken van politiemensen die hun bevoegdheden verschreden, niet ingewilligd", schrijft Alex de Joode van Leaseweb op zijn blog.

Amerikanen komen op andere manier aan info

De Duitsers vroegen ook opvallend veel info op bij LeaseWeb Duitsland over zaken die in Nederland of de Verenigde Staten speelden, waar de provider zijn andere kantoren heeft. Dat gebeurde 69 keer in zes maanden. Vanuit de Verenigde Staten kwam daarentegen nauwelijks een info-verzoek.

"Die cijfers geven wel aan dat de Amerikanen inderdaad grenzeloos mogen spioneren, zoals de Snowden-affaire al duidelijk maakte. Ze kiezen daarnaast eerder voor info-verzoeken aan de Nederlandse opsporingsdiensten dan dat ze die rechtstreeks doen aan LeaseWeb Amerika."