De daling van het aantal bevragingen van de telecomdatabase door de politie zet voor het tweede jaar op rij door. In 2009 werd de database nog 2,9 miljoen keer bevraagd, dit aantal daalde voor het eerst in de geschiedenis naar 2,6 miljoen in 2010 en daalt in 2011 verder naar 2,3 miljoen.

Wisseling van de wacht

Dat blijkt uit het jaarverslag dat het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gepubliceerd. In het CIOT, dat staat voor Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie, zijn alle telefoonnummers, mailadressen en ip-adressen gekoppeld aan de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van Nederlanders. De telecomproviders moeten deze database elke dag actualiseren.

In 2010 liep de politie Amsterdam nog voorop met de meeste zoekopdrachten. Maar afgelopen jaar heeft de politie Kennemerland het meest gespit in de gegevens. Het korps gaf 240.024 zoekopdrachten. Significant minder dan Amsterdam in 2010, die toen op 430.117 queries uitkwam. Dat is dit jaar gedaald naar 167.440.

Aantal antwoorden gedaald

De politie Haaglanden bezet de tweede plek met 235.969 bevragingen. Gevolgd door Rotterdam-Rijnmond met 199.146. Hekkensluiter van de politiediensten is de Regiopolitie Twente met 16.479 queries. En de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) deed van alle bevoegde genoemde instanties de minste aanvragen: 258. De cijfers van inlichtingendiensten AIVD en MIVD worden niet bekend gemaakt.

Ook het totaal aantal antwoorden op de aanvragen is gedaald. In 2010 werden er 3,7 miljoen antwoorden gegeven en in 2011 3,5 miljoen. Het aantal antwoorden ligt hoger dan het aantal bevragingen doordat personen vaak meerdere malen in de database voorkomen, met verschillende abonnementen voor internet, telefonie en mobiel.

Al lang onder vuur

Het CIOT is al jaren een flink discussiepunt. Zo onderzocht het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of er ongeoorloofd, onbevoegd en onrechtmatig gezocht wordt door politie, Justitie, AIVD en MIVD. Het CBP kwam tot de conclusie dat de opsporingsdiensten massaal de privacywet schonden. Maar voordat het rapport van de privacywaakhond werd uitgebracht werden de nodige veranderingen doorgevoerd.

Daarnaast bleek de beveiliging van CIOT niet op orde. De virusdefinities van de virusscanner worden handmatig bijgewerkt, zo bleek in augustus 2011.