De Nederlandse politie mag vanaf morgen computers, servers en smartphones hacken om bewijs voor criminele activiteiten te verzamelen. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen en kopiëren van data op deze apparaten, maar ook om het aftappen van communicatie en het ontoegankelijk maken van data. De wet Computercriminaliteit III is goedgekeurd ondanks alle kritiek die is geuit door privacyvoorvechters en verschillende politici.

Deze bevoegdheid gaat veel verder dan een huiszoeking. Bovendien bestaat er een kans dat andere gebruikers die ook toegang hebben tot de gehackte servers ook worden bekeken. Daarnaast is er niet uitgebreid gekeken waarom de huidige middelen die de politie gebruikt niet toereikend genoeg zijn. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat deze wet wordt ingevoerd omdat het kan, niet omdat het moet.

Eerst verzoek indienen

Gelukkig is het nog wel zo dat er eerst een verzoek moet worden ingediend bij de rechter-commissaris voordat er daadwerkelijk tot hacken wordt overgegaan. De bevoegdheid wordt getoetst op subsidiariteit, proportionaliteit en hoe dringend het opsporingsbelang is.

Naast het hacken van computers van verdachten kunnen opsporingsambtenaren worden ingezet als "lokpubers" om "groomers" op te sporen en maakt deze wet het makkelijker om heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar te maken.