Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) tikt het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) stevig op de vingers. De politie handelt in strijd met de wet, concludeert het college na een uitgebreid onderzoek (pdf) naar de manier waarop de politie omspringt met het invoeren van gegevens in het Europol Informatiesysteem (EIS).

"De conclusie luidt dat het KLPD in strijd met de wet handelt bij het invoeren van politiegegevens van verdachten van ernstige internationale criminaliteit in het EIS doordat het onvoldoende maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat de politiegegevens juist en nauwkeurig zijn", meldt het CBP. En daar blijft het niet bij: "Bovendien heeft het korps niet genoeg actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de politiegegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn of wanneer de wet eist dat dit gebeurt."

Boetekleed

Het gaat volgens het CBP mis bij het verwerken van gegevens van verdachten van ernstige internationale criminaliteit. Dat de politie fouten maakte bij het invoeren van gegevens in de database werd al in 2008 door het college geconstateerd.

Het KLPD trekt het boetekleed aan. "Ik onderschrijf deze conclusie", meldt de landelijke korpsbeheerder in een brief aan het CBP. Toch kan het falen van de politie niet direct opgelost worden, omdat de ict-systemen op dit moment niet berekend zijn op de geplande aanpassingen. De landelijke korpsbeheerder schat dat de problemen per 1 januari 2011 pas verholpen zijn.

Uit de brief blijkt ook dat de problemen al in 2006 zijn gesignaleerd. Destijds heeft de KLPD afspraken gemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over een uitbreiding van het personeel, die de ivoering van de gegevens moest gaan toetsen. Dit is "vanwege vertragingen in de projectfase" bij het ontwikkelen van de Europol-database nooit gebeurd. Op dit moment onderhandelt de politie met Justitie en BZK over hoe de controles alsnog uitgevoerd kunnen worden.

Handleiding op intranet

Totdat de systemen op orde zijn en er voldoende personeel aanwezig is om de nodige controles uit te voeren vindt er een wekelijkse controle plaats op doorgevoerde mutaties. Er komt ook een maandelijkse steekproef en er wordt maandelijks over de bevindingen gerapporteerd aan de korpsleiding. "Tevens is de gebruikershandleiding aangepast en op het KLPD intranet geplaatst, zodat deze voor iedere KLPD’er raadpleegbaar is", schrijft de landelijk korpsbeheerder.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de "EIS-waardigheid" van een zaak wordt onderbouwd in de basisvoorziening opsporing van de politie. Dit om te voorkomen dat er zaken in de internationale database terechtkomen die daar niet thuishoren, omdat er bijvoorbeeld geen concrete aanwijzingen zijn voor het bestaan van een criminele organisatie of dat er niet bewezen is dat er meerdere lidstaten betrokken zijn.

Alles opnieuw controleren

Ook is het de bedoeling dat alle ingevoerde gegevens nogmaals worden gecontroleerd, en waar nodig worden veranderd of verwijderd uit het systeem. De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) heeft begin dit jaar opdracht gekregen de invoersystemen aan te passen, en verwacht die aanpassing dit najaar op te kunnen leveren. De KLPD is voor de invoering van dit systeem afhankelijk van de VtsPN.

Brief KLPD aan CBP