De mobiele bodyscanner is veel beter dan iedereen fouilleren in bijvoorbeeld een uitgaansgebied, stelt Van Tol. Het apparaat staat afgesteld om alleen vuurwapens te vinden. Maar het is nog maar een plan en de politie belooft: "We gaan rekening houden met het signaal van de jury en de maatschappij."

Van Tol zal de award op zijn kamer neer te zetten als herinnering aan de constante belangenafweging tussen privacy en opsporing. "De politie is geen koekjesfabriek, maar de dienst moet gewetensvol de wetgeving toepassen...Houd altijd rekening met dat er heel veel mensen zijn die geen crimineel gedrag vertonen."

Dat bewustzijn is cruciaal "anders is er de kans dat politie, staten en politici ook overigens, doorslaan." Het gaat om de balans tussen de bescherming van de privacy en de bescherming van de veiligheid van burgers, concludeert Van Tol.