Het CDA vindt het onacceptabel dat een publieke omroep een kopie van Wikileaks host. Daarom roept Kamerlid Ank Bijleveld de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCenW), Marja van Bijsterveldt, op hier wat aan te doen. Vandaag zijn hier Kamervragen over ingediend.

"Het is eigenlijk niet aan mij als minister van media om in te grijpen in de publieke omroep", zei Van Bijsterveldt maandagavond tegen PowNews (op 5.30). "Het is echt een taak van het Commissariaat voor de Media."

Niet met inhoud bemoeien

Maar ook het Commissariaat voor de Media (CvdM) zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de mirror die Powned draait. "Het plaatsen van die mirrorsite zien wij als een redactionele keuze van Powned", reageert een woordvoerster van het CvdM tegen Webwereld.

"Het is gewoon onderdeel van de publieke taak van die omroep. Powned is gewoon zelf verantwoordelijk daarvoor. Zo is het ook geregeld in de mediawet, het valt in die zin dus buiten ons toezichtskader." Het commissariaat geeft aan zich verder niet te bemoeien met de inhoud van de omroepen.

Staatsgeheimen

Dit is ook het geval als het gaat om het publiceren van staatsgeheimen van bevriende landen van Nederland. Mocht iemand daar problemen mee hebben dan is het niet aan het commissariaat om daar over te oordelen, aldus de woordvoerster. Ze verwijst die klachten door naar het Openbaar Ministerie (OM) en stelt dat er ook civielrechtelijke procedures opgestart kunnen worden.

Een woordvoerder van het ministerie van OCenW kan niet direct uitsluitsel geven of daarmee de kous af is voor Powned. Hij denkt dat het helder is dat het ministerie er ook niet over gaat. "Maar dat moet ik nog even navragen."

Update 17.11 uur: In een tweede reactie onderschrijft het ministerie van OCenW de conclusies van het commissariaat. De publieke omroep is zelf verantwoordelijk voor de programmering "ook op het internet". "Of er sprake is van strafbare feiten is aan het OM", aldus de woordvoerder.