Dat stelt een ict-manager in reactie op het verhaal dat een privacyfunctionaris een rem op de onderneming zet. “Ik zou juist zeggen dat het tegendeel het geval is”, stelt hij. Ook hij wil zijn verhaal alleen anoniem kwijt.

Het roer om

“In het begin was het vervelend”, stelt de ict-manager. De beveiligingschef komt namelijk snel met bezwaren. “Ik zag notitie na notitie langskomen, waarin systemen, netwerken en procedures de wind van voren krijgen. Bij een incident zou de klantinformatie vrijwel zeker op straat eindigen.”

De boodschap sloeg in als een bom. “Toen heb ik besloten de rem op alles te zetten en de hele ict tegen het licht te houden”, vertelt hij. Er volgde een professionele audit op zowel het beschermen van privacy als beveiliging. De Wet bescherming persoonsgegevens verlangt ook dat persoonsgegevens goed worden beschermd. “Toen de resultaten van het onderzoek op tafel lagen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en een stappenplan gemaakt om te voldoen aan geldende normen.”

Dus gaat het roer om en mogen er een half jaar lang geen reguliere projecten worden uitgevoerd. Alle aandacht gaat uit naar het invoeren van procedures, verbeteren van de eigen programmatuur en het beveiligen van systemen. “Dat was veel werk, maar we losten ook veel problemen en irritaties op.”

Meer controle

Voor de ict-manager is het procedureler werken een goede stap vooruit. “We hebben goede controle over onze omgeving en we zijn een betrouwbare afdeling geworden: we kunnen beter plannen”, zegt hij. Wel erkent hij formeler te zijn geworden. “Wie iets wil vraagt het nu via internet aan en kan de voortgang volgen. Eventjes iets via vriendjes regelen is er niet meer bij.”

Als een verzoek is afgehandeld is de administratie op orde, heeft er een beveiligingstoets plaats gevonden en is er bij grotere veranderingen ook naar de gevolgen voor privacy gekeken. “Het blussen van branden is steeds minder nodig, want veel problemen blijken we te voorkomen.”

Terugkijkend constateert de manager dat het een zware periode was. “Maar voor ons was het nooit gezeur. Eigenlijk begrijpen we het belang wel goed”, betoogt hij. “Het resultaat is wel dat wij dankzij de privacy met ict veiliger zijn geworden.”