Er is afgelopen jaar wereldwijd een afname te zien van privacy-bescherming, zo blijkt uit een onderzoek van =x-347-559597"]Privacy International. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (VS) vielen in de slechtst presterende groep van zogenaamde 'big brother-staten'. Ook Nederland scoort slecht met een notering in de categorie van landen die 'systematisch de waakzaamheid verwaarlozen'. Griekenland, Roemenië en Canada scoorden het best van de 47 onderzochte landen. Maleisië, China en Rusland bezetten de laagste plaatsen.

Grote it-bedrijven versterken deze trends richting politiestaat door hun rol in de opkomst van de zeer lucratieve beveiligingsindustrie. Internationale verdragen die vaak buiten de juridische en democratische processen vallen dragen ook sterk bij aan de afname van privacy.

Privacy neemt af

"Het ziet er naar uit dat de privacy van personen land voor land afneemt", zei Simon Davies van Privacy International in een gesprek met de International Herald Tribune. "Zelfs landen zoals Canada en Duitsland waarvan verwacht werd dat de privacybescherming zou toenemen zinken langzaam weg in het moeras. De laatste vijf jaar stonden in het teken van een wildgroei aan beveiligingsmaatregelen."

Terwijl de privacy van burgers in West-Europa afnam, nam deze volgens het onderzoek juist toe in de voormalige communistische landen in Oost-Europa.

Het afluisterprogramma van Bush lag in de VS onder vuur. Burgerrechtengroeperingen waren tegen het programma waardoor het mogelijk werd zonder dwangbevel internationale telefoongesprekken van burgers af te luisteren en e-mails te onderscheppen. Volgens Davies is er weinig veranderd sinds de Democraten de dienst uit maken in het Congress.

Nederland politiestaat

In Nederland ontstond er onder andere kritiek op de in 2005 ingevoerde identificatieplicht voor burgers boven de 14 jaar. Ook deze maatregel zou de privacy inperken. Privacy International =x-347-559513"]hekelt verder de plannen voor het integrale kinddossier, het standaard verzamelen van DNA bij langgestaften en het moeten afstaan van NAW-gegevens aan Stichting Brein door Nederlandse internetproviders.

Privacy International deed onderzoek naar privacywetgeving, het delen van data, de registratie van biometrische persoonsgegevens en de opkomst van camerabewaking. Volgens Davies is er echter geen reden tot paniek. "Volgens ons zullen er in de komende jaren privacyvriendelijke programma's ontwikkeld worden. Daarnaast verwachten we dat burgers privacy snel als een politiek probleem gaan zien."