De gebruikersvoorwaarden van Apple zijn veel te ruim en te vaag waar het aankomt op het verzamelen en delen van persoonsgegevens. Acht clausules uit Apple’s privacybeleid zijn in strijd met de Duitse wet, oordeelt de Berlijnse rechtbank na een klacht van de verzamelde Duitse consumentenbonden. Van zeven andere clausules heeft Apple eerder al beloofd ze aan te passen, meldt de consumentenbondfederatie.

Carte blanche

Een aantal van de clausules zijn te breed en te vaag en er wordt niet exact omschreven welke data wordt verzameld en waarvoor. Overigens hekelen Europese privacywaakhonden ook Google voor zijn vage privacybeleid. Hierdoor geven bedrijven zichzelf een soort carte blanche voor het vergaren van privédata. Privacyregels verbieden dit, er moet sprake zijn van zogenaamde doelbinding.

Daarnaast geeft de gebruiker van Apple’s site en diensten het bedrijf toestemming om gegevens die gebruikers van anderen invoert (bijvoorbeeld de contactgegevens van een vriendin naar wie een Apple cadeaubon stuurt) te verwerken. Dat lijkt logisch en noodzakelijk, maar hiermee geeft de consument een "toestemming ten nadele van derden” zonder dat die derde zelf toestemming heeft gegeven, en dat is in strijd met de Duitse privacywet.

Locatiedata simpel herleidbaar

Ook verbiedt de rechter Apple het realtime verzamelen van locatiegegevens van iPhones en andere Apple-apparaten. Deze data is volgens Apple geanonimiseerd, maar is volgens de rechter eenvoudig tot een persoon herleidbaar. Hiervoor is in elk geval een aparte expliciete toestemming van de gebruiker nodig.

Apple betoogde, net als Facebook, dat zijn privacybeleid en gebruiksvoorwaarden niet onder Duits recht vallen, schrijft Heise. Maar waar Facebook gelijk kreeg, verliest Apple, want het Duitse recht geldt wel, oordeelt de rechter.