Er lijkt geen einde te komen aan de tegenstrijdige adviezen en richtlijnen rondom cookies. Wie ziet door de cookies de trommel nog? Terwijl er nog steeds gesleuteld wordt om de Nederlandse cookiewet te versoepelen, publiceert de Artikel 29-werkgroep van Europese privacywaakhonden richtlijnen die weer strenger zijn.

De werkgroep formuleert een opsomming van criteria waar een website allemaal aan moet voldoen. Wat opvalt is vooral dat de eisen rondom ‘vrije keuze’ strenger zijn dan de lijn die in Nederland momenteel wordt aangehouden. Een cookiemuur of variant daarop is tegen de regels, de bezoeker moet de keuze hebben om sommige of alle cookies te weigeren, stelt de werkgroep.

Soepeler Nederlands beleid leidend

Volgens ict-jurist Wouter Dammers gaat deze eis echter te ver, de werkgroep gaat hierin volgens hem dan ook verder dan de recente adviezen van de Nederlandse privacytoezichthouder CBP én marktwaakhond ACM. En verder dan het kabinet, dat nadat een meerderheid van de Kamer dit wilde, met een wetswijziging de cookiewet juist wil versoepelen.

Dammers adviseert sites die zich primair op Nederland richten vooral de Nederlandse wet en ontwikkelingen te volgen, die zijn leidend. “Het advies van de Artikel 29-werkgroep is meer voor sites in heel Europa: als je daaraan voldoet, zit je zeker safe.”

Lees meer: Mag een cookiemuur nou wel of niet?