ZyLab, een Nederlandse leverancier van data-analysesoftware, zegt dat uit onderzoek blijkt dat Nederlanders bang zijn om persoonsgegevens af te staan op het internet omdat zij dan ongevraagd e-mails krijgen van bedrijven of gebeld worden. Ook weten ze vaak niet wat er met die persoonsgegevens gebeurt.

Geef even je e-mail!

Ironisch is dat het onderzoeksrapport alleen is op te vragen na het afgeven van je volledige naam en e-mailadres. Daarbij wordt niet duidelijk vermeld wat er met die gegevens gebeurt. Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de Nederlanders in zo'n geval bewust de gegevens onjuist invult.

Nederlanders maken zich dan wel zorgen over hun privacy en de omgang met persoonlijke gegevens door bedrijven en de overheid, maar treffen weinig aparte maatregelen om hun gegevens te beschermen, zegt het onderzoek verder. "Indien ze wel aparte acties ondernemen ter bescherming, lijkt het niet invullen van persoonsgegevens de meest genomen maatregel te zijn", is de conclusie. Die conclusie zal in dat geval niet tot die mensen zijn gelezen.