Dat zijn enkele gevolgen van de aanpassing van de Wet politiegegevens (Wpg), die minister Opstelten aan de Tweede Kamer voorstelt. De aanpassing van de wet wordt gedaan vanwege een nieuwe kaderrichtlijn van de Europese Unie. Vrijwel alle privacywetgeving en regelgeving omtrent dataverwerking komt uit Europa.

Gegevens over iedereen

De Wet politiegegevens regelt de privacy binnen de uitvoering van politietaken. De politie verzamelt niet alleen gegevens van verdachten van misdrijven, maar ook van getuigen, slachtoffers en anderen. De nieuwe aanpassing van de wet verruimt nu de mogelijkheden waarop de politie die gegevens kan gebruiken en verstrekken aan andere EU-landen.

De gegevens zijn voortaan een jaar lang opgeslagen om ze te kunnen koppelen waar nodig. Vervolgens worden ze nog vier jaar bewaard om de data te kunnen raadplegen. Daar moet dan wel een concrete aanleiding voor zijn. Gegevens uit een zaak kunnen voortaan ook worden gebruikt in een andere zaak. De politie krijgt meer mogelijkheden om naar overeenkomsten in data te zoeken.

Data gedeeld met winkeliers

Data mag voortaan ook worden gedeeld met instanties die zich niet bezig houden met opsporing, zoals overlastpreventie, organisaties die zich bezig houden met de lokale aanpak van jeugdcriminaliteit en hulpverleners in bijvoorbeeld bemiddeling in burenruzies en huiselijk geweld. Maar als er een zwaarwegend algemeen belang is, kan data ook worden gedeeld met winkeliers en woningbouwverenigingen.

Burgers krijgen wel meer controle over hun gegevens. Zij kunnen voortaan bij de politie navragen welke gegevens in de database zijn opgenomen en kunnen indien nodig een verzoek doen gegevens te wijzigingen of te wissen. Ook kunnen burgers opvragen met wie de gegevens zijn gedeeld. Overigens kan de politie dergelijke verzoeken wel weigeren.

Gele en rode kaart

Het CBP pleit al langer voor een uitbreiding van de bevoegdheden gepleit. “We kunnen een waarschuwing geven en een termijn waarop de instantie zijn fouten moet herstellen. Pas daarna kunnen we boetes opleggen. Dat lijkt op het uitdelen van een gele kaart vóór je een rode kunt geven. Er is een verandering nodig in de Wet Persoonsgegevens zodat direct kunnen beboeten bij flagrante schendingen van de privacy”, zegt Lysette Rutgers van het CBP.

Update vrijdag 14:50: Verduidelijking toegevoegd over Wet Persoonsgegevens.