Het ministerie had het ECP, een overlegorgaan tussen publieke en private instellingen, opgedragen te onderzoeken in hoeverre de privacywetgeving toereikend is voor rfid, radio frequency identification. De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is voldoende, stelt het ECP, maar moet op sommige punten worden geconcretiseerd.

Het ECP heeft zijn onderzoek gedaan onder veertig partijen in de commerciële en wetenschappelijke hoek en vloeit voort uit de onrust die de komst van rfid heeft losgemaakt bij de burgers.

De Christenunie is fel gekant tegen de technologie. Mede daarom wil de partij snel actie van de politiek. Arie Slob van de Christenunie: 'De politiek loopt veel te vaak en veel te ver achter de technologische ontwikkelingen aan. Dat risico bestaat ook nu. De wetgever moet onomkeerbare ontwikkelingen vóór zijn'. De partij pleit dan ook voor een aanpassing van het WBP.