De conferentie FIFI 2008 werd gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van XS4ALL. Fear It, Fix It staat voor de angst voor technologie en de taak om daar wat te doen.

Privacy Matters

Tijdens de conferentie was de premiere "Privacy Matters", de film schetst een beeld van de consequenties van de drift van bedrijven en overheden om maar zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.

Aansluitend gingen D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, CDA-eerste kamerlid Hans Franken en Tom Kok voorzitter van bestuur van Dutch Dialogue Marketing Association met elkaar in debat over het onderwerp privacy. Opvallende boodschap daarbij kwam van Kok die duidelijk stelde dat tegenwoordig adverteerders zich druk maken over de privacy van potentiële klanten.

Franken uitte zijn zorgen over de naderende Bewaarplicht Verkeersgegevens en twijfelde aan de vermeende noodzaak om maar eindeloos gegevens te vergaren. "Langzamerhand hebben de meeste organisaties toch echt wel voldoende om hun werk goed te doen."

Voor Pechtold is het belangrijk dat mensen vragen stellen en de moeite nemen zich uit te schrijven of bezwaar te maken tegen registratie.

Bezwaar tegen Elektronisch Patiëntendossier

Een andere veel gehoorde zorg is de angst voor de gevolgen van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Alexander Pechtold deed een expliciete oproep aan mensen om zich vooral uit te schrijven voor het systeem.

Zo stelde SP-kamerlid Arda Gerkens tijdens het grote Hackers Debat dat er veel schort aan het systeem. Ze maakt zich zorgen dat het dossier tijdens de behandeling in de Tweede Kamer komende week gewoon wordt goedgekeurd. "Er is op dit moment toch nog veel niet in orde", vindt Gerkens.

Tijdens het debat bleek dat ongeveer de helft van de aanwezigen zich inmiddels voor het Elektronisch Patientendossier heeft uitgeschreven. Een grote angst rond het dossier is het gevaar dat mensen zelf hun dossier online kunnen inzien. "Als we die kant opgaan dan kun je wachten tot het systeem massaal wordt gehackt", stelt Gerkens.

Drummende robot

Op de bijeenkomst waren verder veel internetgerelateerde lezingen. De echte publiekstrekker bleek de robot te zijn, die kan drummen.