Zelfs de krachtigste computers zijn volgens Michael Rabin niet in staat om de gecodeerde berichten te ontcijferen. Hij heeft een manier ontwikkeld om een code te ontwikkelen gebaseerd op een sleutel die onzichtbaar is, zelfs als hij in gebruik is. Hij is met dit idee niet de eerste, maar volgens Rabin is er tot nu toe niemand geweest die het voor elkaar gekregen heeft het systeem werkend te krijgen én heeft kunnen bewijzen dat de code niet gekraakt kan worden, zo schrijft The New York Times. "Het lijkt wel een beetje op 'Mission: Impossible' waarbij geheime boodschappen opgeblazen worden en verdwijnen", zegt Richard Lipton, professor aan Princeton. "Iemand die de gangbare coderingssoftware van vandaag toepast, gebruikt dezelfde coderingssleutel steeds opnieuw. Op den duur is het mogelijk dat deze gekraakt of gestolen wordt. Weg is je beveiliging", zegt Lipton. Grote hoeveelheid data
Rabin's systeem gebruikt voor de codering een sleutel die bestaat uit een hoeveelheid willekeurige nummers. Deze nummers worden eenmalig gebruikt en nergens opgeslagen. In de wereld van encryptie is Rabin's vinding betrekkelijk eenvoudig. Gangbare pakketten gaan uit van de beperkingen van de rekenkracht van een computer. Stop maar zoveel mogelijk berekeningen in de code en de snelste computers verslikken zich erin. Volgen Rabin is er geen bewijs dat zulke codes niet gekraakt kunnen worden. Rabin gooit het over een andere boeg: de beperkingen van het geheugen van een computer. Een computer kan niet onbeperkt data opslaan. En die gegevens zijn in principe nodig om een code te kraken. Bij het coderen van een bericht gebruikt Rabin een voortdurende reeks getallen. Zowel de codeerder als de ontvanger spreken af een bepaalde reeks uit deze getallenbrij als sleutel te nemen. Iemand die dit bericht wil kraken moet de sleutel hebben. Maar zonder te weten welke reeks getallen hij nodig heeft, is het volgens Rabin onmogelijk het bericht te kraken. De enige manier om die reeks te onderscheppen is te weten op welk moment deze reeks voorbijkomt. En dat weet alleen de verzender en de ontvanger. Rabin is niet van plan het coderingssysteem commercieel uit te gaan buiten. "Daar houd ik mij niet mee bezig. Ik heb al het werk gedaan omdat het een uitdaging was", zegt Rabin.