PVV-Kamerlid André Elissen laat in een telefonisch interview weten dat de bewaarplicht niet van tafel gaat. CDA en VVD willen sowieso vasthouden aan het verplicht opslaan van telecom- en internetgegevens, de oppositie wilde er vanaf en probeerde een kamermeerderheid te krijgen. Maar daarvoor was de PVV nodig. Die partij laat aan Webwerld weten niet mee te stemmen met de oppositie. De bewaarplicht blijft dus in stand.

'Er is al een compromis'

Op de vraag of de PVV met de oppositie gaat mee stemmen zegt Elissen stellig: "Nee, nee, nee, wij zijn voor de bewaartermijnen. We vinden het heel redelijk wat er nu ligt." Op dit moment moeten de telecom- en internetgegevens in Nederland 12 maanden worden opgeslagen. Via een reparatiewet moet de bewaarplicht van internetgegevens teruggebracht worden naar 6 maanden, dat is iets wat de PVV wel ziet zitten. Elissen benadrukt dat er een middenweg gevonden moet worden tussen het beschermen van privacy en het werk van opsporingsdiensten makkelijker maken.

"Die 6 maanden en die 12 maanden, dat is al een behoorlijk compromis", aldus Elissen. Hij wijst erop dat de opsporingsinstanties die termijnen liever ruimer hadden gehad. "Dus ik denk dat de oppositiepartijen niet ontevreden mogen zijn. Maar ze moeten niet gaan overvragen, dat zijn ze nu aan het doen en dat moeten ze niet willen."

Kritisch blijven bekijken

Elissen vindt het wel belangrijk dat de bewaarplicht kritisch wordt gemonitord. De eerste evaluatie van het opslaan van telecom- en internetgegevens staat gepland voor september 2012. "Als uit die evaluatie mocht blijken dat er in de praktijk, waar dan ook, enorme hickups en problemen zitten, dan zijn wij bereid weer eens kritisch te kijken en te heroverwegen. Maar wat ons betreft is het een prima stuk wat er ligt nu", zegt Elissen doelend op de huidige situatie.

Dus we moeten concluderen dat de bewaarplicht blijft? "Ja. Inderdaad."