Burgemeester Raymond Vlecken krijgt bijval van zijn gemeenteraad. Die heeft een persbericht uitgevaardigd waarin het handelen van de burgemeester wordt gesteund en toegejuicht. Zijn dreigbrief aan journalist Brenno de Winter, Webwereld en GeenStijl is een positieve actie, aldus de fracties van CDA, GBBL, GroenLinks, fractie Huth, SP, fractie Teheux, TONL, VVD. De PvdA ontbreekt in de ondertekening van het persbericht.

Twee keer lek

De Landgraafse fracties schetsen en huldigen de stappen die zijn genomen na het ontdekte lekken van privégegevens van burgers. Dat is tot twee maal toe gebeurd. Bij de eerste keer is de hele website van de gemeente offline gehaald, bij de tweede keer alleen het deel voor DigiD-berichten.

“Tot zover heeft de gemeente Landgraaf en burgemeester Vlecken mede namens het college gehandeld zoals je mag verwachten en zoals ook de meeste andere gemeenten hebben gedaan", schrijft de gemeenteraad. “Burgemeester Vlecken ging echter een stap verder, een forse stap."

'Burgers beschermen'

“Hij dreigt journalist Benno [sic] de Winter met een rechtszaak en stelt een ultimatum. Hij doet dit om te voorkomen dat er, ondanks toezeggingen van de Winter, privacygevoelige informatie van burgers uit Landgraaf op straat zouden kunnen komen te liggen."

Die privégegevens zijn echter al uitgelekt, door de gemeente zelf. Het door burgemeester Vlecken geëiste publicatieverbod, met dreigementen voor schadevergoeding, verhelpt daar niets aan. Op de eigen site sust de burgemeester in een bericht van 9 oktober dat de gemeentelijke website Langraaf [sic] veilig is.

Vertrouwen opzeggen

Brenno de Winter reageert verbaasd op het bericht van de gemeenteraad: hij is benieuwd waar de fracties dit op baseren. Ook vraagt de Webwereld-verslaggever zich af “waarom de rest van journalistiek Nederland niet is aangeschreven" met een dreigbrief. Verder is er geen sprake van formele toezeggingen, noch door De Winter, noch door Webwereld of Geen Stijl.

“Ik heb als journalist de plicht om hoor en wederhoor te plegen, kennelijk geldt dat niet voor de gemeenteraad." Hij zegt zijn vertrouwen in de gemeenteraad van Landgraaf op. “Zij hebben helemaal niets van ict begrepen."

'Adequaat handelen met tegenwind'

De lokale partijen doen in steunbetuiging aan burgemeester Vlecken ook melding van de moeizame keuze een jaar geleden voor de nieuwe burgemeester. “Of iemand dan de burgemeester gaat worden die je wenst blijft spannend. Het is afwachten en met name in tijden dat de wind tegen zit, zal blijken of de juiste keuze is gemaakt."

Volgens de raad is dat wel het geval: “Vanuit het perspectief van de gemeenteraad van Landgraaf heeft Raymond Vlecken door zijn adequaat handelen met deze tegenwind, zich niet alleen als burgemeester, maar ook als een echte burgervader gedragen in zijn streven inwoners van Landgraaf te beschermen tegen schending van hun privacy."

Update:

De PvdA-fractie in Landgraaf is het niet eens met het uitsturen van een persbericht met steunbetuiging voor de stappen van burgemeester Vlecken. "De Landgraafse PvdA-fractie vindt het geen goede ontwikkeling als een gemeenteraadsfractie goed- en/of afkeuring uitspreekt over het handelen van het college middels een persbericht. Hier hebben we een geijkte politieke structuur voor en speelt zich met name af in de politieke arena, nl. de raadszaal", antwoordt fractievoorzitter Bart Smeets op vragen van Webwereld.