Er moet nog veel werk worden verzet omdat het verdrag bepaald niet zonder controverses is. Zo staat in het huidige ontwerp dat het gebruik van hacktooltjes strafbaar is, ook al is het om de veiligheid van een computersysteem te testen. Zowel de software-industrie als burgerrechtenorganisaties zijn hier zwaar op tegen. In het Cybercrimeverdrag moeten diverse verouderde wetten geharmoniseerd worden, opdat de overheid beter kan optreden tegen zaken als hacking, het verspreiden van virussen, DoS-aanvallen en andere computercriminaliteit. Privacy in het geding Burgerrechtenorganisaties lopen sinds de eerste voorstellen – in 1997 – te hoop tegen het verdrag. Privacy staat immers in het digitale tijdperk op gespannen voet met staatsveiligheid. De rechten van burgers op het internet worden – vinden de organisaties - drastisch ingeperkt, bovendien is de privacy van de internetter in het geding omdat de mogelijkheden om anoniem te surfen aan banden worden gelegd. Onlangs schreef de Global Internet Liberty Campaign ( GILC) – waarin het Nederlandse Bits of Freedom is vertegenwoordigd – een open brief aan de Raad van Europa waarin alle bezwaren op een rijtje staan. "We vinden dat het ontwerp in strijd is met algemeen geaccepteerde normen voor de bescherming van het individu en dat het de bevoegdheden van de politie ongepast uitbreidt", aldus de GILC op haar site. Ook wordt gesproken van een nadelig effect op de vrije stroom van informatie en ideeën via internet. De Raad van Europa heeft zich de kritiek aangetrokken, zo lijkt het althans. Een senior official spreekt tegenover Reuters van 'misverstanden' die uit de wereld moeten worden geholpen. 'PR-stunt' Een nieuwe passage stelt het gebruik van hacktooltjes niet meer per definitie strafbaar, tot opluchting van softwarebedrijven als Symantec. Ook benadrukt de Raad van Europa dat het verdrag absoluut niet boven de nationale wetgeving uitgaat. Voor de burgerrechtenorganisaties zullen de concessies waarschijnlijk niet ver genoeg gaan. Maurice Wessling van Bits of Freedom is in ieder geval zeer sceptisch: "De sfeer vanuit de Raad van Europa is nu een beetje van: 'We bedoelen het goed, het is alleen wat ongelukkig geformuleerd'. Ik geloof daar helemaal niets van. Het gaat veel verder dan wat 'misverstanden'. Dit is niet meer dan een PR-stunt."