Het toenemende aantal pogingen van internetcriminelen om rekeninghouders hun geld af te nemen met behulp van phishing, heeft bij diverse banken al geleid tot het nemen van maatregelen. Ook de Rabobank waarschuwt haar klanten nu tegen het gevaar van zulke aanvallen en neemt maatregelen in geval van infectie. Zo worden klanten bij wie een infectie wordt geconstateerd tijdelijk afgesloten van internetbankieren. Zij krijgen vervolgens van de bank een bericht met instructies voor het verwijderen van de infectie, waarna zij weer kunnen worden aangesloten.

Waarschuwing tegen katvangers

In het bericht op haar website waarschuwt de bank echter niet alleen voor aanvallen van internetcriminelen, maar ook voor de verleiding om deze criminelen te helpen. In toenemende maten worden klanten van diverse banken benaderd, met de vraag of zij hun bankrekening ter beschikking willen stellen tegen een riante vergoeding. Op deze bankrekening worden vervolgens grote, op illegale wijze verkregen, bedragen gestort, die daarna door de eigenaar van de rekening snel moeten worden doorgestort naar het buitenland.

De Rabobank laat weten dat mensen die hieraan meewerken, ook wel katvangers genoemd, zich schuldig maken aan een strafbaar feit waartegen de bank altijd aangifte zal doen.

Geen loos alarm

Het bericht van de Rabobank is zeker geen loos alarm. In december 2007 werd een groep van 14 Nederlandse verdachten aangehouden door het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche. Zij zouden zich hebben geleend als katvangers en hun rekeningen bij de ABN Amro beschikbaar hebben gesteld voor het legen van frauduleuze transacties. Uit onderzoek bleek dat de groep was benaderd via een grote hoeveelheid spammail. Hen werd vijf procent van de door te sluizen bedragen beloofd, met een minimum van 2000 euro per maand.

Phishing

In februari 2007 trachtten internetcriminelen om klanten van de Rabobank geld afhandig te maken met behulp van een phishing mail, met de tekst " "Geachte heer/mevrouw, Bij Rabobank is u en uw persoonlijke gegevens erg belangrijk, Enige tijd geleden hebben we onze servers daarom aangepast aan nieuwe veiligheids standaarden, daarom verzoeken we u om uw gegevens bij te werken." Hoeveel mensen uiteindelijk het slachtoffer zijn geworden van deze aanval is niet bekend.