Dat stelt de Amsterdamse rechtbank in een opmerkelijk vonnis. De recherche had de locatie van een verdachte vier dagen lang gepeild door een aantal maal een zogenaamd stealth-sms'je te sturen, een leeg 'pingsignaal' om de exacte locatie van een mobiele telefoon uit te peilen.

Volgens de advocaat van de verdachte was dit opsporingsmiddel onrechtmatig en kwam het neer op stelselmatig observeren. Maar de rechter acht deze methode rechtmatig. Sterker nog, voor stealth-sms'jes is niet eens toestemming van de rechter-commissaris vereist. Overigens was die toestemming er in deze zaak wel, onder meer om actief telefoongesprekken af te tappen.

OM: valt onder tapregime

Begin dit jaar ontstond ophef over de inzet van stealth-sms'jes door de recherche. Toen meldde het Openbaar Ministerie dat dit valt onder de tapbevoegdheid. In maart bleek al dat hierop een uitzondering gemaakt mag worden in 'ernstige gevallen' zoals gewelddadige gijzelingssituaties.

Nu oordeelt de rechter dat stealth-sms een lichter opsporingsmiddel is, waarvoor ├╝berhaupt geen toestemming van de rechter-commissaris nodig is.

Stealth-sms geen observatie

Volgens de rechtbank valt een stealth-sms, waarmee dus realtime de locatie van een verdachte wordt bepaald, onder hetzelfde regime als het opvragen van historische telecomverkeersgegevens. Opvragen van deze gegevens bij mobiele providers mag de officier van justitie zelf doen, zonder toestemming van de rechter-commissaris.

Er is volgens de rechtbank geen wezenlijk verschil tussen het passief opvragen van historische locatiegegevens en het actief uitpeilen van actuele en toekomstige locaties door middel van stealth-sms'jes.

"Mede gezien de beperkte inzet van deze stealth-sms'en, met het enkele versturen ervan en het eventueel analyseren van hiermee gegenereerde verkeersgegevens [is] geen sprake geweest van het stelselmatig volgen van verdachte of het stelselmatig waarnemen van diens aanwezigheid of gedrag," constateert de rechter.