De kernel, die in verschillende rpm-pakketten wordt aangeboden, dicht in totaal zeventien lekken. Negen daarvan worden door Red Hat als 'belangrijk' bestempeld.

De lekken, die gebruikers kwetsbaar maken voor dos-aanvallen en informatiediefstal, werden de afgelopen jaren soms wel en soms niet gedicht door updates van verschillende Linux-distributeurs. Het oudste lek stamt uit juni 2002, het nieuwste uit januari 2006.

Beveiligingsbedrijf Secunia noemt de kernel-update 'minder kritiek'. Red Hat raadt echter aan kernels zo snel mogelijk te upgraden, dan wel handmatig, dan wel via de Update Agent.