Dat blijkt uit diverse ambtsberichten van Amerikaanse ambassades aan de leidinggevenden in het Washington. Die via Wikileaks uitgelekte verslagen worden momenteel door Webwereld onderzocht.

Versus Palestina en VN

Het was al wel bekend dat de Amerikaanse overheid zich voor spionageactiviteiten niet alleen richt op beveiligingsmaatregelen en concrete wachtwoorden van verdachte of gezochte individuen. De afluisterpraktijken zijn ook gericht op welke encryptiesleutels en VPN-software een organisatie gebruikt.

De inlichtingendienst CIA vraagt die gedetailleerde informatie van de Amerikaanse ambassades, die dat dan ook vergaren en melden aan Washington. Het verkrijgen van die brede informatie over het gebruik van encryptie gebeurt onder meer als maatregel tegen Palestijnse terreur. Deze informatie wordt ook opgevraagd - en vergaard - over landen als Paraguay, Bulgarije en Hongarije.

Overigens gebeurt dit vergaren van encryptie-informatie niet alleen voor vijandelijke, of verdachte, staten. Ook een bevriend orgaan als de Verenigde Naties wordt door de VS bespioneerd.

Arrestatie

Die toegang tot versleutelde informatie blijkt in de praktijk zeer nuttig te zijn. Volgens informatie van de Amerikaanse ambassade in Brazilië is de arrestatie van moslim-fundamentalist, en vermeend Al-Queda terrorist, Khaled Hussein Ali te danken aan de mogelijkheid om versleutelde informatie te kunnen decoderen.

Daarbij kan er meer belastende informatie worden vergaard. Zo blijkt de Braziliaanse overheid de opgepakte Jihadist uiteindelijk aan te klagen voor zaken als het zaaien van haat en het aanwakkeren van antisemitisme. Dit nadat de vermeende Al-Quada connectie volgens de Braziliaanse rechter niet bewezen was.

De van oorsprong Libanese Ali gebruikte niet zozeer zijn eigen pc's en internetverbinding, maar opereerde vanuit een cybercafé. Hij kon uiteindelijk worden aangehouden door het “technische bewaken en het ontcijferen en kraken van de versleuteling van zijn berichten”. Uiteindelijk was de informatie geput uit zijn versleutelde berichten voldoende voor een aanklacht.

Handhaving auteursrechten

Daar waar het om handelsbelangen gaat, storen de Amerikanen zich er juist aan dat er te weinig - of te zwakke - versleuteling wordt ingezet. Dat is bijvoorbeeld in Rusland het geval. De Amerikanen hebben lof voor de wil van de Russische president Dmitriy Medvedev om de economie meer op innovatie te richten, maar hebben tegelijk ook kritiek op het weinig overtuigende resultaat.

Dat intellectueel eigendom weinig aandacht krijgt in andere landen, stoort de Amerikaanse overheid überhaupt. Die stelt dan ook dat er een “slappe handhaving is van intellectuele eigendomswetten".

De VS klaagt ook dat er "gaten zitten in sleutelgebieden, zoals de bescherming van versleutelingstechnieken”. Veel versleutelingsmethodes, zoals voor dvd's, wordt immers gekraakt en soms zelfs vrij snel. Het gevolg is in Amerikaanse ogen dan ook dat de groei van de ict-industrie - en van andere innoverende industrieën - wordt geremd.

Overigens is de VS intern weer laconiek over de ontheffing die het Amerikaanse bedrijf Intel krijgt van het bekritiseerde Rusland voor de invoer van 1.000 versleutelde computers voor de ontwikkeling van software. Die ontheffing voor de invoer van die systemen met sterke encryptie wordt in de ambassadecommunicatie namelijk afgedaan als “minder dan een doorbraak”.

Chinese versleuteling

Meer respect brengt de Amerikaanse ambassade in Bejing op voor de Chinese ontwikkelingen op het gebied van technologie in het algemeen, en ict en encryptie in het bijzonder. Van die ambassade komt de boodschap dat de Universiteit van Hefei met zijn 37.000 personeelsleden en 40.000 studenten werkt aan diverse high-tech oplossingen. Daaronder kwantumteleportatie, in het universiteitsproject 'Progamma 178'. Volgens de Amerikanen is het de Chinezen mogelijk al gelukt om 1 deeltje te teleporteren.

Ook wordt er in China gewerkt aan kwantumcryptografie, die vorm van versleuteling zou 'totaal veilig' zijn. In schril contrast met de vooruitstrevende technologische ontwikkelingen in China staat de soms wel erg ouderwets stand van zaken in Europa.

Geheimtaal Vaticaan

Zo zijn kerkleiders in het Vaticaan volgens de Amerikanen slecht op de hoogte van moderne communicatiemedia en informatietechnologie. Zij versturen gevoelige post nog altijd in geheimtaal, die voor buitenstaanders onbegrijpelijk moet zijn. Soms is dat ook het geval voor een 'geadresseerde', zoals de ambassadeur in Israël die een compliment van de paus in codetaal kreeg en dat niet kon ontcijferen.