Dat schrijft minister Leers namens de andere bewindslieden aan de tweede Kamer. Het geautomatiseerde systeem komt naast een eventuele Europese regeling voor het verwerken van passagiersgegevens, PNR geheten.

Het geautomatiseerde systeem zal niet alleen voor vluchten op Schiphol gelden, maar voor alle vliegvelden in Nederland. Ook gaat de regeling gelden voor de scheepvaart. Het systeem zal niet alleen worden gebruikt door de Douane, maar ook door de Koninklijke Marechaussee. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De analyses van de persoonsgegevens moeten onderling worden uitgewisseld.

KLM geeft al gegevens af

Op kleine schaal wordt er sinds kort al geëxperimenteerd met een dergelijk systeem, waarbij KLM passagiersgegevens afstaat aan de Douane, die het binnen de kaders van de Vreemdelingenwet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gebruikte in het dagelijkse werk. De Douane toonde zich tevreden over dat project, zo valt uit de woorden van Leers op te maken.

Leers zegt nog voor de invoering van de nieuwe wetgeving al drie feitelijke maatregelen te willen treffen. Een daarvan is de ontwikkeling van een centraal systeem van informatievoorziening, PARDEX geheten. Dat staat voor Passenger Related Data Exchange. Daarin voedt de vervoerder, bijvoorbeeld KLM, het systeem met gegevens, dat vervolgens door elke overheidsinstantie is te raadplegen. Interessante data die daaruit wordt gedestilleerd kan onderling worden gedeeld.

Grootschalige verwerking

Daarnaast moeten nieuwe technologische middelen worden ontwikkeld voor de grootschalige verwerking van passagiersgegevens. “In het ontwerpstadium zal bij deze technologie rekening worden gehouden met de mogelijkheden van Privacy Enhancing Technology", schrijft de minister. Daarmee bedoelt hij dat de geautomatiseerde verwerking van de gegevens zodanig wordt ingericht en begrensd, dat gegarandeerd wordt dat de data op het goede moment bij de geautoriseerde instantie terecht komt.

Er worden begrenzingen aangelegd in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt het hele plan dit voorjaar voor advies op het bureau. Het Kabinet wil het plan in het najaar inbrengen in de Tweede Kamer.