Officier van Justitie Fred Speijers, belast met fraudebestrijding en Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, reageerden zondagavond in het tv-programma Zembla dat er een wettelijke plicht moet komen om het klanten te melden als hun gegevens zijn ontvreemd.

D66-leider Alexander Pechtold stelde dit weekend Kamervragen aan de minister van Justitie Hirsch Ballin over hoe het kabinet van plan is zo'n wettelijke meldingsplicht mogelijk te maken.

Amerika

In 43 Amerikaanse staten is zo'n meldingsplicht al in de wet vastgelegd. Daardoor is bekend dat sinds 2005 ten minste 227 miljoen bestanden van individuen zijn gestolen, per ongeluk zijn vrijgegeven of zijn verloren. Uit een onderzoek door de Carnegie Mellon University afgelopen zomer bleek dat het aantal gevallen van identiteitsfraude in de staten door de wetten nog niet is afgenomen.

De onderzoekers stelden dat één federale wet tegen datadiefstal effectiever zou zijn. Daarnaast zou er een algemeen bureau moeten komen waar alle informatie over datadiefstal wordt opgeslagen. Dat zou betere informatie aan consumenten, beleidsmakers en onderzoekers kunnen geven.

Europa en Nederland

De Europese privacytoezichthouder Peter Hustinx pleitte in april ook voor een meldingsplicht voor banken, zorgverzekeraars en webwinkels. In mei nam het Britse parlement al wetgeving aan die informatielekken strafbaar stellen, wanneer ze het gevolg zijn van nalatigheid of roekeloosheid.

Eerder dit jaar pleitte PvdA-parlementariër Attje Kuiken voor een niet-publieke meldplicht voor bedrijven die kritiek zijn voor de Nederlandse infrastructuur.

Rusland

In Zembla toonde fraude-expert Frank Engelsman van Ultrascan hoe gemakkelijk is het is om creditcardnummers te kopen op Russische sites. Per nummer en bijbehorende gegevens kost dat 5 dollar of minder. Met de gegevens werden online producten besteld. Verder bleek dat de extra beveiliging op Mastercards van ING, de zogenaamde SecureCode, een dubbel veiligheidsrisico vormt.

PVV-Kamerlid De Roon vroeg Hirsch Ballin anderhalve week geleden in Kamervragen of hij bereid was te overleggen met de Russische minister van Justitie over het sluiten van websites waar valse Nederlandse documenten te koop worden aangeboden. Ook vroeg hij de minister wat hij gaat doen om te voorkomen dat de slachtoffers van id-fraude 'in een bureaucratisch moeras terecht komen'.