Dat werd gisteren duidelijk op een persbijeenkomst van de RET, waarbij het bedrijf de plannen onthulde om de strippenkaart definitief uit te faseren. De stap volgt op de beslissing van staatssecretaris Huizinga de RET toestemming te geven de chipkaart als enig vervoersbewijs in te voeren.

Er wordt nog aan gewerkt

Huizinga beloofde de Tweede Kamer dat de strippenkaart niet wordt verbannen, voordat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast was het de kamer toegezegd dat vervoersbedrijven zich zouden richten naar de eisen rond eisen rond de beveiliging.

Uit de brief van Huizinga blijkt echter ook dat nog niet alle aanbevelingen van de Royal Holloway University of London (RHUL) over het fraudebeheersingsplan van de OV-chipkaart zijn uitgevoerd. De RET en de Stadregio Rotterdam zijn daar nog mee bezig, schrijft de staatssecretaris. RET-directeur Pedro Peters erkent dit tijdens de presentatie schoorvoetend.

Volgens de topman is dat verder geen probleem, omdat de aanvallen op de OV-chipkaart nog altijd een "laboratoriumsituatie op heel hoog niveau" zijn.

Schimmigheid

Tijdens de persconferentie belooft RET een afschrift van de aanbevelingen te overhandigen, maar die belofte wordt een paar uur later ongedaan gemaakt door te verwijzen naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat orgaan heeft een verzoek om juist die informatie ruim drie weken eerder gehad, maar heeft ze ondanks herhaalde verzoeken nog niet vrijgegeven

SP-kamerlid Emile Roemer reageert ontgoocheld op de nieuwe informatie: "Dit maakt voor mij duidelijk dat het Ministerie er echt alles aan doet een mistgordijn op te trekken, tegen beter weten in door te drukken en de belangen van de reiziger volstrekt naast zich neer te leggen."

Toegang tot reizigersdata

Niet alleen de beveiliging is omgeven met schimmigheid. Ook konkelt de RET rond de privacy van de reisgegevens. Peters ontkent tijdens de persconferentie bij hoog en bij laag toegang te hebben tot de reisgegevens van de klanten, maar moet na aanvullende vragen alsnog erkennen dit wel te kunnen. Toch belooft het bedrijf dit niet te doen. "We zijn nu roomser dan de paus", stelt de directeur.

Ook verwijst Peters voor verdere informatie over de RET met de persoonlijke gegevens van zijn klanten omgaat door naar de Nederlandse Spoorwegen. Die voeren volgens hem namens alle vervoersbedrijven het overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens. Peters belooft dan ook de afspraken van de NS te volgen en op basis daarvan te beslissen wat er met persoonsgegevens gaat gebeuren.

Grote marketingactie

Ondertussen is de RET druk bezig met een marketingactie op touw te zetten om de burger warm te krijgen voor de OV-chipkaart. Reizigers krijgen een korting van 35 procent op de kilometerprijs aangeboden. Ook zal een grote mediacampagne worden gestart en is er een nieuwe OV-chipkaart-website geïntroduceerd waar reizigers verloren kaarten kunnen melden en hun reisgedrag kunnen terugzien.

Volgens directeur Pedro Peters komen er grote acties in de Rotterdamse koopgoot aan en krijgen scholen stapels gratis kaarten voor schoolreisjes. Tot slot introduceert het bedrijf een spaarsysteem, waarbij reizigers 10 punten per gereden kilometer kunnen krijgen.