Sunner, hoofd techniek van Messagelabs, zegt dat het samenvoegen van programma's als MSN Messenger, AIM en Yahoo Messenger tot één platform, gebruikers kwetsbaarder kan maken voor malware.

"We zien een toename in aanvallen gericht op instant messaging-gebruikers. Op dit moment zijn die aantallen nog verwaarloosbaar vergeleken met de hoeveelheid aanvallen via e-mail, maar dat komt voornamelijk doordat die chatnetwerken afgebakend zijn", aldus Sunner. "Ik denk echter dat binnen een jaar tot achttien maanden al die netwerken samengevoegd worden tot één community, waardoor het veel aantrekkelijker wordt voor kwaadwillenden."

Sunner baseert zijn verwachtingen onder andere op de samenwerkingen tussen Microsoft en Yahoo enerzijds en AOL en Google anderzijds. Die bedrijven willen hun chatplatforms samenvoegen. "Gebruikers van chatprogramma's hebben al te maken met virussen die zich via de 'buddylist' verspreiden naar anderen", aldus Sunner. Met het samenvoegen van de chatnetwerken is het sneeuwbal-effect dat hierdoor ontstaat veel groter, omdat gebruikers van verschillende platforms met elkaar in verbinding staan, aldus de Messagelabs-topman.