De schade door skimmen van bankpassen in Nederland is in 2012 opgelopen tot 118 miljoen euro. Ook het aantal burgers dat slachtoffer is geweest van skimming in 2012 is gegroeid. Dat zegt PricewaterhouseCoopers dat een steekproefonderzoek heeft gedaan onder de Nederlandse bevolking in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De cijfers staan in schril contrast met de halfjaarlijkse rapportage van de Nederlandse Vereniging van banken, dat zegt dat het schadebedrag in 2012 juist is gedaald naar 29 miljoen euro. In 2011 was de schade nog 38,9 miljoen euro, zegt de NVB.

Grote verschil is onverklaarbaar

De oorzaak van de grote verschillen tussen de cijfers van PwC en de NVB is vooralsnog niet te geven, zegt PriceWaterhouseCoopers in zijn rapport. “Het vergelijken van de uitkomsten van deze enquête met de cijfers van de NVB wordt bemoeilijkt doordat niet duidelijk is uit welke elementen de bedragen die de NVB presenteert zijn opgebouwd en hoe deze berekend zijn”, schrijven de onderzoekers.

PwC heeft de cijfers uit het steekproefonderzoek geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolking en is van daaruit tot de conclusie gekomen dat er 333.000 Nederlanders slachtoffer zijn geweest van skimming en daarop is een schadebedrag gebaseerd van 118 miljoen euro. PwC twijfelt zelf al een beetje aan dat cijfer. “Een mogelijke verklaring van het verschil kan erin gelegen zijn dat respondenten in de burgerenquête aangeven slachtoffer van skimming te zijn, zonder dat de skimming daadwerkelijk tot diefstal van geld van hun rekening heeft geleid.”

Nader onderzoek en maatregelen

PwC zegt niettemin niet tot een verklaring te kunnen komen omtrent de grote verschillen, “zonder meer duidelijkheid over de opbouw van de NVB-cijfers.” Nader onderzoek ernaar zou meer klaarheid in de zaak moeten geven.

Minister Plasterk ziet in het onderzoek van PwC aanleiding om een ‘integrale monitor identiteit’ in te richten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Eind van dit jaar moet een eerste versie van die monitor zijn uitgevoerd. Het gaat dan om inzicht in “het brede domein van identiteitsmanagement”, zegt Plasterk. Onafhankelijk daarvan wil Plasterk al in het najaar met “een brede visie” op en maatregelen tegen identiteitsfraude komen.