Het is opnieuw een teken dat data die op het grondgebied van de EU zijn opgeslagen niet veilig is voor de Amerikaanse opsporingsdiensten. Ditmaal is niet zozeer de Patriot Act of FISAA de grondslag, maar de US Stored Communications Act die door de Amerikaanse rechter ook van toepassing is verklaard op data die zijn opgeslagen buiten de Verenigde Staten.

Europarlementarier Sophie in 't Veld vraagt nu aan Reding of bedrijven als Microsoft die gehoor moeten geven aan het bevel van de Amerikaanse rechter in overtreding zijn van de Europese databeschermingswetten. Ook wil zij weten wat de impact van dit rechterlijke oordeel is op de huidige onderhandelingen over wederzijdse verdragen om data uit te wisselen, zoals die over passagiergegevens PNR en het Safe Harbour-programma

Wat als Rusland ook data uit Europa opeist?

Daarnaast is In 't Veld benieuwd of Rusland een dergelijke internationale jurisdictie eist over persoonlijke data die op Europees grondgebied zijn opgeslagen en is zij benieuwd hoe de Europese Commissie zou reageren als een ander land als de Verenigde Staten een dergelijke positie inneemt.

In 't Veld wil graag dat de Europese Commissie opheldering vraagt bij de Amerikaanse autoriteiten over dit recente besluit van een rechtbank in New York en wil daarnaast dat er meer beschermingsmaatregelen komen om de data van Europese burgers te beschermen. "Ik dring erop aan dat de Commissie serieuze stappen onderneemt om dergelijke schendingen van de fundamentele burgerrechten van Europeanen te vermijden."