Als Charlie McMurdie, hoofdrechercheur op de afdeling e-Crime van de Engelse politie, hoort van de wens van de Nederlandse politie om buitenlandse criminelen te hacken, slaat zij haar handen voor haar ogen en zucht diep. McMurdie stelt dat haar Nederlandse collega’s fout zitten met hun wens om cybercriminelen terug te hacken.

“Je moet je juíst focussen op samenwerking met je buitenlandse collega’s”, zegt zij in een interview met Webwereld. “Je moet tegelijk met buitenlandse politiekorpsen onderzoek doen en op die manier bewijs verkrijgen. Het is daarnaast heel belangrijk dat je geen buitenlandse wetten overtreedt. Het bewijs moet immers wel legaal verkregen zijn.”

Samenwerking gaat extreem goed

Volgens McMurdie gaat de samenwerking met de buitenlandse politiekorpsen extreem goed. Ook als het bijvoorbeeld om politie in Oost-Europese landen gaat, de Engelse politie heeft daar onlangs nog mee te maken gehad en dat ging volgens McMurdie zonder problemen. “Als je een misdadiger goed wil berechten, dan moet je ook het juiste bewijsmateriaal aanleveren.”

Dat kan volgens McMurdie alleen als je goed samenwerkt met buitenlandse politiekorpsen. Die passeren door zelf buitenlandse criminelen te hacken is volgens haar nergens voor nodig als je goede afspraken maakt.

Mensen blijven achterdochtig

Dat de Nederlandse politie na het oprollen van het Bredolab botnet een waarschuwingspagina instelde op besmette computers vindt McMurdie wel goed te praten, omdat het om een waarschuwing gericht op slachtoffers ging. Toch ziet zij ook daar wel wat problemen: “Mensen vertrouwen vaak niet meer zo op internet, dus als zij een pagina voor hun neus krijgen waar de Nederlandse politie waarschuwt dat hun computer besmet is met een virus, is er een grote kans dat ze dat ook niet geloven.”

Het is volgens de Engelse rechercheur moeilijk om als politie de juiste actie te ondernemen op dat gebied. “Als hun bankgegevens gestolen zijn kun je het wel via de bank spelen, maar mensen blijven vaak achterdochtig. De juiste manier is daarom moeilijk te bepalen”, stelt zij. McMurdie vindt dat de politie daarom toch vooral moet inzetten op preventie, alleen dan is het niet meer nodig om gebruikers achteraf te waarschuwen.