De documenten met bewijzen over de betrokkenheid van Bin Laden bij de aanslagen van 11 september werden donderdagavond geplaatst op de officiële site van Blair, die normaalgesproken bereikbaar is via www.pm.gov.uk of www.number-10.gov.uk. De site kon de grote belangstelling die onmiddellijk daarop volgde niet aan en was lang totaal onbereikbaar. Inmiddels is met enige moeite in te loggen op de Downing Street 10 site, maar van harte gaat dat nog altijd niet. Wie het officiële document `Responsibility for the terrorist atrocities in the United States, 11 September 2001' per se wil zien, kan beter terecht bij bijvoorbeeld The Independent, die het document integraal heeft overgenomen. Echt gevoelige informatie bevat het document vanzelfsprekend niet. Wel wordt in algemeenheden gesproken over Osama bin Laden, zijn organisatie al-Qa'ida en – chronologisch – de daden die zij op hun geweten hebben. Blair is tot de conclusie gekomen dat het onomstotelijk vast staat dat al-Qa'ida achter de aanslagen zit. The Wall Street Journal vergelijkt de immense belangstelling voor het document met de online opstoppingen in 1998 toen Kenneth Starrs verslag van de relatie van toenmalig president Clinton met Monica Lewinsky online werden gezet.